@ncpSpeaks
वाईट विचारांस तिलांजली देत चांगल्या विचारांचा हव्यास धरूया, चला होळीचा सण आनंदाने साजरा करूया! #happyholi… https://t.co/FJ6TsIxtc1   |    Modi has a habit to of promising but not delivering. It was committed that spends on education would increase to 6%… https://t.co/hkDx3mTjJ0   |    सीएसएमटी पुलाचा भाग कोसळल्यानंतर महानगरपालिकेच्या ऑडिटरवर गुन्हा दाखल करणे योग्य नाही. खासगी कंपनीतील उच्च अधिकाऱ्… https://t.co/VcMZJv15JY   |